دوره ترمیک زبان انگلیسی ویژه پرسنل محترم استانداری اصغهان توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان طراحی شده است. این دوره که برای هر ترم 54 ساعت آموزشی است با استفاده از جدید ترین متد آموزشی ارائه می شود.

پرسنل محترم جهت ثبت نام در این دوره از همین طریق نسبت به پرداخت هزینه ها بصورت آنلاین اقدام فرمایند.

دوره های آموزشی خانواده  به سفارش استانداری اصفهان و ویژه ی کارمندان دولت طراحی شده است. هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء و آموزشی مفاهیم مرتبط با خانواده می باشد و بصورت مجازی توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار می شود.

آموزش خانواده شامل شش مبحث آموزش تحت عنوان های خانواده متعالي در اسلام،آسيب شناسي خانواده،نقش حجاب در حفظ حريم خانواده،تربيت فرزند،حقوق خانواده و اقتصاد خانواده می باشد.

برای دسترسی به محتوای دوره ابتدا می بایست مراحل ثبت نام در درس و پرداخت هزینه های مربوطه را انجام داده و سپس از محتوای آموزشی آن استفاده نمایید.

دوره های آموزشی مطلع مهر به سفارش استانداری اصفهان و ویژه ی کارمندان دولت طراحی شده است. هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء و آموزشی مفاهیم مرتبط با خانواده می باشد و بصورت مجازی توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار می شود.

مطلع مهر شامل سه  مبحث آموزش تحت عنوان های روانشناسي خانواده، روابط سالم زناشوئي، آشنائي با احكام اسلامي می باشد.

برای دسترسی به محتوای دوره ابتدا می بایست مراحل ثبت نام در درس و پرداخت هزینه های مربوطه را انجام داده و سپس از محتوای آموزشی آن استفاده نمایید.